News

2021七月

FRS油箱上置式回油过滤器

FRS 增加了新的尺寸、过滤等级和附件,以增加与竞争对手型号的互换性,并将其应用扩展到大型设备上。
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​ 主要特征:
​​​​​​​​​​​​​​• 4种盖头规格及不同的滤芯长度
​​​​​​​​​​​​​​• BSPP或SAE J1926-1螺纹端口
​​​​​​​​​​​​​​• 精密纤维或纤维素滤芯
​​​​​​​​​​​​​​• 可选排油端管道和散流器


​​​​​​​​​​​​​​

您可下载TF21手册以了解完整的产品系列概述,或可参考KTF21过滤器样本以了解技术信息。​​​​​​​
Source: NW21-19

Product Code